Onderwijs Organisatie Planning                    

              Start Product Service Links Tegeltjes Contact

     Roseboom

    Onderwijs

    Organisatie

    Planning

 

  Uw schot in de roos

roos

 

 

 

 

 

  Kijk op het hele plaatje

  Copyright © 2007 R2OP

                       Advies, training en projecten


on·der·wijs (het ~)

1 het systematisch overbrengen van kennis en vaardigheden door bevoegde leraren

2 de instellingen waaraan onderricht gegeven wordt

 or·ga·ni·sa·tie (de ~ (v.), ~s)

1 het organiseren

2 wijze waarop iets is georganiseerd => inrichting, ordening, organisme

3 groep personen met een bepaald doel of een bepaalde functie 

plan·ning (de ~, ~en)

1 de systematische regeling, organisatie van iets

2 het ontwerpen van een plan of concept